Hoe mogen we je helpen?

De Verzilver Hypotheek is een zogenaamde 'omgedraaide hypotheek'. Dit betekent dat u een hypotheeklening aangaat, maar dat u tijdens de looptijd van de lening niets terugbetaalt. Geen rent een geen aflossing

 Hoe werkt het?

De te betalen rente wordt maandelijks bijgeschreven bij de lening, waardoor de schuld tijdens de looptijd oploopt. De totale schuld wordt pas terugbetaald na de verkoop van de woning. Als u de woning permanent heeft verlaten. Of bij uw overlijden

​Voordelen

De Verzilver Hypotheek biedt een aantal zekerheden:

 • U krijgt de garantie dat er, onder gestelde voorwaarden, na verkoop van de woning geen restschuld ontstaat.
 • U blijft eigenaar van zijn woning in tegenstelling tot sommige andere producten waarmee je de overwaarde kunt verzilveren.
 • U kunt in uw woning blijven wonen zolang u wilt. De Verzilver Hypotheek is niet aan een maximale looptijd gebonden.
 • U betaalt tijdens de hele looptijd een vast rentepercentage om verrassingen te voorkomen. U weet dus precies waar u aan toe bent. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst tijdens de gehele duur.
 • U betaalt tijdens de looptijd niets terug. Het terugbetalen gebeurt als u de woning permanent verlaat of overlijdt of uiteraard eerder toch verkoopt.

Aandachtpunten

De Verzilver Hypotheek is niet voor iedereen geschikt.
Zo is het onzeker of er overwaarde overblijft voor de erfgenamen, en betaalt de klant een hogere rente dan de rente van een reguliere hypotheek die op inkomen wordt verstrekt.

Waar moet u aan voldoen?
Om in aanmerking te komen voor de Verzilver Hypotheek moet u voldoen aan een aantal criteria. De belangrijkste zijn:

 • De jongste aanvrager ( u of uw partner) is ouder dan 60 jaar;
 • U bent eigenaar en bewoner van de woning;
 • Eventuele bestaande hypotheekschulden worden eerst terugbetaald. Dat kan gebeuren door deze mee te nemen in de nieuwe hypotheeksom van de Verzilver Hypotheek. Maar ook uit andere middelen zou dat kunnen al zal dat minder gebruikelijk zijn.

Garantie bij marktwaarde

De Verzilver Hypotheek biedt de garantie dat u in principe niet geconfronteerd wordt met een restschuld. De voorwaarden voor de garantie bij marktwaarde zijn:

 • De woning  wordt verkocht voor de getaxeerde marktwaarde die geldt op het moment van verkoop. 
 • De schuld wordt na het permanent verlaten van de woning, door verhuizing of overlijden van de langstlevende schuldenaar, binnen 12 maanden terugbetaald.
 • De woning wordt goed onderhouden, zodat de waarde in stand blijft.
 • De woning is en blijft altijd voldoende verzekerd.

Interesse om uw overwaarde vrij te maken voor andere leuke bestedingen? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek om uw mogelijkheden te verkennen.