Hoe mogen we je helpen?

Verzekeringen

Laten we beginnen met vast te stellen dat in Nederland vrijwel overal verzekeringen voor bestaan. Aansprakelijkheid, auto, rechtsbijstand, ziektekosten, oceaanstomers, binnenvaartschepen, inboedel, u noemt het en er is vast wel een verzekering voor.

Risicobeheer

Het doel van risicobeheer is niet om na te gaan welke polissen er allemaal mogelijk zijn. Het doel is om uw risico’s in kaart te brengen. Het kan gaan om de gevolgen van verlies van inkomen of bezit, een overlijden of juist een lang en gezond leven.

Ook een nadrukkelijke wens om straks iets te kunne realiseren zoals een bestedingsdoel, een uitgave, huwlijk, studie of even een jaar niet werken kunne we zien als een noodzakelijk doel wat gehaald moet worden. Risicobeheer brengt die risico’s in kaart en zoekt naar oplossingen. En soms kunnen die oplossingen uitsluitend gevonden worden via een verzekering of financieel product.

In die gevallen gaan wij na wat de mogelijkheden en de voor u meest interessante oplossingen in de markt zijn. 

En omdat wij voor 100% onafhankelijk en los van de verzekeraars werken, kunnen wij inderdaad die goede vergelijking maken, meestal met behulp van speciale software en samenwerking met marktpartijen.

En wanneer zo alle risico’s in kaart zijn gebracht en de oplossingen zijn gevonden, volgt ons advies.

Indien u ons advies opvolgt, regelen wij de voorgestelde oplossingen. We vragen, in nauw overleg met u, de polissen aan waar dat gewenst is of wijzigen de bestaande polissen waar dan nodig is en controleren daarna uiteraard of de polissen zoals de verzekeraars die dan aanleveren correct zijn. Ook wanneer daarna uw omstandigheden wijzigen, zullen wij, steeds na uitgebreid overleg met u, uw polissen aanpassen. Daarbij is het vanzelfsprekend wel van groot belang, dat u ons van die wijzigingen op de hoogte stelt. Want zonder informatie van uw kant kunnen wij uiteraard maar moeilijk aanvullend adviseren. 
Het vak heet "risicobeheer" en dat nemen wij heel nauw. Het zijn immers uw risico’s die u door ons laat beheren?

Schade?

En is er dan schade? Ook dan staan wij achter en naast u. Vanaf het in kaart brengen van de schadeomvang, de eventuele gevolgschade, het benoemen van experts tot en met de contacten met de betrokken verzekeraars of tegenpartijen. Totdat u krijgt waar u recht op heeft.

Want dat is risicobeheer. Ons vak.
Graag tot uw dienst.