Hoe mogen we je helpen?

Financiële planning

Het is een onderdeel van ons vak, dat heel dicht aanligt tegen de hypotheekadvisering. En van sparen, pensioen en beleggen. Het is feitelijk een samenvoeging van alle onderdelen.

Gaan we bij een hypotheekadvies uit van een vast lastenpatroon en draagkracht, bij financiële planning gaan we uit van een gewenst inkomen en besteedbaar budget. Er wordt dus niet uitgegaan van een maandlast, maar van het gewenste inkomen dat over moet blijven om alle gwenste bestedingen te kunnen blijven doen of te gaan realiseren. En hoe we dat kunnen bereiken.
Voor de periode ná uw pensioendatum speelt natuurlijk uw 'pensioenregeling' een belangrijke rol.
Maar daarvoor, en daarna, spelen vooral ook uw lasten en uw overige inkomsten een maatgevende rol. 

Om het heel makkelijk voor te stellen wat wij doen:

Stap 1: het verzamelen en analyseren van uw huidige inkomen en financiële zaken en die zoals u die heeft en in de toekomst verwacht.
Stap 2: het invoeren van de huidige lasten en de momenten waarop die kunnen wijzigen.
Stap 3: het opgeven van het gewenste netto besteedbaar inkomen, zoals u dat nu en in de toekomst ziet, rekening houdend met alle aanvullende wensen en plannen die u heeft. We bekijken vervolgens hoe zich dat alles staande weet te houden in de diverse levenfasen en bijzondere evenementen in uw leven.

Vervolgens gaan wij samen met u aan het rekenen, vergelijken en begroten. Dat klinkt eenvoudiger dan het in werkelijkheid is. Dat jaar voor jaar doorrekenen kan dan ook uitsluitend met behulp van geavanceerde reken- en adviesprogramma’s.

Maar kort gezegd is financiële planning onze specialiteit,  waarbij wij helder in beeld laten komen hoe uw besteedbare inkomen zich van jaar tot jaar ontwikkelt. Om daarna te gaan zoeken naar oplossingen om het 'gewenste' netto-inkomen te kunnen bereiken en te bhouden. 

Het meest plezierige effect van deze dienstverlening bij onze klanten is dat men enorm blij en vaak gerustgesteld is met het overzicht en vooral het inzicht in de eigen financiële huishouding, kansen en mogelijkheden.