Hoe mogen we je helpen?

Kinderalimentatie

Een echtscheiding is een emotionele gebeurtenis terwijl er tegelijk ook veel moet worden geregeld. Zoals bijvoorbeeld de kinderalimentatie. De rechter bepaalt de hoogte van het bedrag en dit bedrag wordt vervolgens jaarlijks aangepast.

Trema-normen
Over de hoogte van de partneralimentatie kunnen u en uw ex-partner in principe zelf afspraken maken, maar alimentatie voor kinderen wordt vastgesteld door de rechter. Wel kunt u samen eerst afspraken maken over de hoogte en deze afspraken later door rechter laten toetsen aan hun normen en bekrachtigen.

Rechters hebben gezamenlijk normen ontwikkeld die ze gebruiken voor het vaststellen van alimentatie; de zogenaamde Trema-normen

Als u als ouders niet getrouwd was, hoeft u niet per se langs de rechter. U kunt de alimentatie ook zelf samen regelen. In dat geval is het verstandig om de normen van de rechter als uitgangspunt te nemen.

Draagkracht
Eerst bepaalt de rechter welk bedrag de alimentatieplichtige kan missen (de draagkracht). Van het netto inkomen wordt een bedrag afgetrokken dat hij of zij zelf nodig heeft om rond te komen: het draagkrachtloos inkomen. Dit wordt bepaald door rekening te houden met een vast percentage voor de woonlasten en de minimale kosten van levensonderhoud.

Het verschil tussen het netto inkomen en het draagkrachtloos inkomen is de draagkrachtruimte. Een deel hiervan is beschikbaar voor alimentatie. Hoe groot dat deel is hangt af van de hoogte van het inkomen en de samenstelling van het huishouden van de alimentatieplichtige.

Behoefte
Vervolgens bepaalt de rechter welk bedrag de alimentatiegerechtigde nodig heeft. Voor kinderalimentatie maakt hij gebruik van speciale tabellen. De behoefte aan alimentatie wordt onder andere bepaald aan de hand van de 'welstand' tijdens het huwelijk en het inkomen van de alimentatiegerechtigde.

In de Tremanormen zijn tabellen gemaakt waarmee de behoefte aan kinderalimentatie is af te lezen bij een bepaald inkomen en leeftijd(en) van het/de kind(eren). Omdat voor jongere kinderen minder kinderbijslag wordt ontvangen, terwijl de kosten gelijk zijn, is de behoefte voor jongere kinderen dus hoger dan voor oudere kinderen.

Er wordt uitgegaan van de inkomenssituatie zoals die was vlak voor de scheiding. De behoefte wordt verdeeld naar rato van de inkomens van beide partners. Het alimentatiebedrag wordt jaarlijks aangepast.

Vergelijking
Tot slot worden de draagkracht en de behoefte aan alimentatie met elkaar vergeleken. De draagkrachtruimte is in eerste instantie bestemd voor de kinderalimentatie. Is er daarna nog ruimte over, dan wordt de partneralimentatie vastgesteld.

Bron: Nibud