Hoe mogen we je helpen?

Samen regelen, of alleen?

Vaak blijkt het lastig om alleen met uw partner afspraken te maken over de scheiding. Emotie en ratio wisselen elkaar af als een chaotische film. Daardoor is het lastig om samen beslissingen te nemen. En juist dat moet toch gebeuren, op gepaste wijze en met respect naar elkaar en eventueel de kinderen.

Eén van de eerste, belangrijke beslissingen bij uw scheiding is dus of u de scheiding in samenwerking en in overleg met uw ex-partner wilt regelen, of dat u ieder een eigen adviseur inschakelt.

Er zijn vele voordelen aan het samen in goed overleg regelen van de scheiding:

 • U beslist zélf en niet de rechter 
 • Doelstelling is om zo normaal mogelijk beiden weer te kunnen doorstarten
 • Beslissen en plannen op basis van gelijkwaardigheid
 • Oplossingsgericht
 • Resultaat moet zijn een regeling waar alle betrokkenen achter staan
 • De regeling biedt ruimte voor aanpassing naar toekomstige ontwikkelingen. Een rechterlijke uitspraak niet
 • Veel besparing in tijd en dus forse besparing op kosten
 • Betere communicatie, kortere lijnen 
 • De zakelijke kant volledig in balans met de menselijke kant
 • Degelijke financiële planning ter optimalisatie van de fiscale kant van de scheiding 
 • Alle kennis bijeen in één begeleider/adviseur
 • Bevoegdheid (vergunning van AFM) om tevens zaken financieel, fiscaal en wettelijk voor de toekomst te realiseren
 • Correcte verwerking van gemaakte afspraken in een duidelijke overeenkomst welke voldoet aan de wettelijke kaders (convenant)
 • Begeleiding altijd boven dure, tijdrovende en relatieverstorende advocatenprocedures
 • U staat samen volledig aan het roer als het om de te maken afspraken gaat, het tijdspad, en de invulling van wensen en eisen van betrokkenen
 • Nadrukkelijke aandacht voor de positie van het kind