Hoe mogen we je helpen?

Stappenplan scheiden

Om je te helpen hebben we het hele proces van scheiden overzichtelijk in stappen ondergebracht. Probeer niet alles tegelijk te willen regelen, maar pak het stap voor stap aan. Zo weet je zeker dat je niets vergeet en kun je alles puntsgewijs met onze hulp en je aanstaande ex-partner afhandelen.

stap 1: Vertel het je partner

Je weet al een tijdje dat het gewoon echt niet meer gaat. Je wilt scheiden, maar hoe ga je dit vertellen aan je partner? Deze eerste stap is misschien ook meteen de moeilijkste. Vertel het je partner altijd persoonlijk, hoe spannend en lastig je dat ook vindt. Maak duidelijk dat je wilt scheiden door óók te zeggen dat je niet meer bij hem of haar wilt zijn. Dit klinkt hard, maar alleen 'ik wil scheiden' wordt vaak niet gehoord. De melding 'mijn partner wil van mij scheiden' kan mogelijk pas weken later echt door je partner gehoord worden. Geef je partner de ruimte om de situatie te laten bezinken, zodat hij of zij zich ook kan bedenken hoe het nu verder moet.

stap 2: Zoek de juiste hulp voor uw scheiding

Een echtscheiding wordt uitgesproken door de rechter. Daarvoor heb je de hulp en begeleiding een advocaat of echtscheidingsbemiddelaar nodig. Wat de juiste hulp is voor jullie scheiding is afhankelijk van de manier waarop jullie getrouwd zijn en hoe jullie willen scheiden. Natuurlijk speelt heel nadrukkelijk mee welke toekomst je in het vooruitzicht wilt hebben? Een bemiddelaar is gericht op een min of meer soepele scheiding waarbij een vlotte doorstart naar een voor ieder gewenste nieuwe leefsituatie centraal staat. Hij probeert de scheiding samen met jou en je partner goed en zonder al te veel frustraties of onnodige financiële schade voor beiden, te laten verlopen.
Als jullie allebei een advocaat in de arm nemen, kom je meer en zakelijk tegenover elkaar te staan. Niet ongebruikelijk zie je dan een samenwerking ontstaan waarbij de invloed van de advocaat wat meer leidend is. Statistisch duurt deze procedure langer en verloopt soms met een hoop getouwtrek. De kosten zijn vaak fors hoger en de vraag ontstaat al snel, wat mag het allemaal gaan kosten en betalen beide partners nog steeds mee aan de juridische stappen van de ander? Spaargeld is dan soms snel "opgebrand".

stap 3: De scheiding aanvragen

Volgens de Nederlandse wet kun je alleen scheiden als je huwelijk ‘duurzaam ontwricht' is. Duurzaam ontwricht betekent dat de verhouding tussen jou en je partner zo is verstoord, dat je niet langer bij elkaar kunt blijven. Scheiden kan op twee manieren: je vraagt een echtscheiding aan, ook wel een verzoek tot echtscheiding genoemd, of je vraagt een scheiding van tafel en bed aan. In beide gevallen vraag je de echtscheiding aan bij de rechter. Normaal gesproken doet je scheidingsbemiddelaar of advocaat dat. Voor de regio Zoetermeer / Haaglanden is De Boer & Partners het aangewezen kantoor voor ongebonden professionele scheidingsbegeleiding. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend persoonlijk gesprek. Hierin bekijken we dan samen of we kunnen bieden wat je van ons verwacht? Dat kan en mag bij ons op kantoor maar ook thuis of bij derden indien jullie dat liever hebben.

stap 4: Maak samen met de begeleider een duurzaam financieel plan

Een echtscheiding regelen betekent voornamelijk goede en realistische afspraken maken. Wie gaat er voor de kinderen zorgen, wat is de hoogte van de onderhoudsverplichting, hoe verdelen we de bezittingen en schulden? Hoe meer je vastlegt voordat jullie naar de rechter gaan, hoe simpeler de rechtsgang wordt. Jullie zijn er immers al uit en de rechter hoeft het alleen maar te controleren of alles naar wettelijke en maatschappelijke maatstaven correct is gelopen en vastgelegd. De bevestiging van echtscheiding kan met goede begeleiding en degelijk huiswerk en verslaglegging naar de Rechtbank dan nog slechts een formaliteit zijn.

De afspraken die je maakt voordat je naar de rechter gaat, worden door de advocaat of uw bemiddelaar vastgelegd in diverse stukken zoals de belangrijkste, het echtscheidingsconvenant. Maak samen met de begeleider een inventarisatielijst om een eerlijke bezittingen en boedel te kunnen verdelen.
Het is vaak nog een hele toer om nog los van alle emoties en spanningen, niet alleen bezittingen en schulden goed te verdelen maar dan ook nog op een wijze dat er voor iedere partner een fatsoenlijke doorstart mogelijk blijft. En dan natuurlijk met minimale financiële schade (boetes, renteverlies, belastingnadelen of latente claims) voor beide. Het convenant moet ongenuanceerd zijn en geen ruimte laten voor andere uitleg. Goede afspraken leiden ertoe dat een convenant na ondertekning "voor altijd in de kast kan blijven".

stap 5: Maak afspraken over de kinderen

Als ouders heb je een zorgplicht voor je kinderen. Het maakt daarvoor niet uit of je getrouwd bent of gescheiden, samenwoont of uit elkaar bent: je zorgplicht blijft. Maar de kinderen kunnen niet op twee plekken tegelijk wonen, dus daar moet je afspraken over maken. Dit wordt ook wel de omgangsregeling genoemd. Als je wilt scheiden, moet je een ouderschapsplan maken. De afspraken die je maakt over de zorg- en opvoedingstaken komen hierin te staan. Het ouderschapsplan maakt onderdeel uit van het verzoekschrift tot echtscheiding.Kinderen ouder dan 12 jaar krijgen de mogelijkheid hun persoonlijke mening aan de rechter kenbaar te maken. Wij begeleiden dat gevoelige traject uiteraard ook voor de kinderen, indien gewenst.

stap 6: Naar de rechter

Als jij en je partner overal afspraken over hebben gemaakt en deze voldoen aan wettelijke en maatschappelijke maatstaf, dan is de scheiding bij de rechtbank vaak alleen nog maar een formaliteit. Ben je het nog oneens over bepaalde zaken, dan moet de rechter die knopen doorhakken. Let op, dit is meestal niet wenselijk omdat anderen dan gaan beslissen op basis van wat zij op dat moment juist achten. Je bent dan als ex partners de grip kwijt over de inrichtingvan je "leven na de scheiding". Het kan natuurlijk ook een geruststelling zijn als je van mening bent dat de scheiding niet goed verloopt en je een derde oordeel wenst. Ben je het niet eens met de uitspraak van de rechter, dan kun je in hoger beroep gaan. Ook kun je een voorlopige voorziening aanvragen. De rechter bepaald dan wat tijdelijk de afspraken zijn die hij voor jullie bepaald, zoals wat de hoogte van de alimentatie wordt of waar de kinderen, totdat de uitspraak er is, gaan wonen.

stap 7: De scheiding definitief maken

Jullie zijn pas officieel gescheiden als de uitspraak van de rechter is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Als jullie zijn gescheiden van tafel en bed is jullie scheiding pas officieel wanneer de scheiding is ingeschreven in het huwelijksgoederenregister bij de griffie van de rechtbank. De beschikking moet binnen 6 maanden ingeschreven zijn. Let erop dat de advocaat deze termijn niet overschrijdt, anders verliest de beschikking zijn rechtskracht en blijft jullie huwelijk in stand. Het proces dient dan vanaf aanvang geheel opnieuw te verlopen.

stap 8: De financiële en fiscale afwikkeling

Door de scheidingis ook de financiële en fiscale situatie uit elkaar getrokken. Rekeningen zijn verdeeld of juist niet. Verzekeringen, schulden, pensioenen of andere bezittingen zoals schenkingen etc. zijn of moeten worden verdeld. Je rekent het een met het ander onderling af maar kan en mag dat allemaal zo maar? Deden jullie dat uit gevoel of berouw of wil je principieel gewoon dat waar je (dacht) recht op te hebben. Vaak ziet de rechter of de fiscus dat heel anders en zijn financiële of fiscale consequenties heftig.

Met alle respect voor mediators, advocaten, goede vrienden of helpende familie, hier gaat het om echt specialistenwerk en is professionele begeleiding tijdens de scheidingsbegeleiding een absolute noodzaak.

Onderzoek in 2012 laat zien dat in 77% (!) van de echtscheidingen, partners achteraf vaststellen ernstige fouten te hebben gemaakt wegens het op voorhand niet hebben ingezien of zijn gewezen op de gevolgen van goed bedoelde adviezen maar verkeerde keuzes.